Informasjon om tiltak rundt Coronavirus(Covid19)

24. mars 2021

Vi har etter vurdering av egne anlegg og samtaler med andre campingplasser i Valldal kome fram til begrensa tilgang til felles sanitær for best mulig å følge nasjonale smittevern og forebyggende tiltak.
Det muterte viruset er farligere og meir smittsomt enn tidligere og vi kan ikkje stå inne for å leve som vanlig når situasjonen er alvorlig.
For oss medfører dette at vi har åpent familie- og handikaprommet på Brusehuset. Vi anbefaler å stille døra åpent etter bruk slik det er lett å sjå for andre om det er ledig. Hold 2 meter avstand i kø og gjer det til en regel å bruke munnbind. Der vil bli handsprit som tidligere.
På Informasjonsbygget vil wc også være åpne, men da kun til bruk av 1 person eller en kohort ad gangen. Andre skal vente ute. Hold 2 meter avstand i kø her også.
Munnbind skal bruke dersom man ikkje kan overholde regel om 2 m avstand, ikke som en «grunn» for å unngå regler.
Når det gjeld Tømmerom er det naturlig vente ute. 2m avstand i kø.
Vaskerom vil bli åpent for å hente vann. I tillegg til kran utenfor Informasjonsbygget.

Følg ellers nasjonale regler og hold deg til egen kohort. Hold deg hjemme om du er syk og test deg ved mistanke.

Nasjonale reglane finner du her

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest